مشتریان گرامی سفارش هایی که از تاریخ 19 الی 23 مرداد ماه ثبت گردد ، در روز 24 مرداد ماه تحویل پست داده می شود.