گردو صادراتی تویسرکان درجه یک اعلا (اختصاصی)

گردو با پوست

مغز درجه یک صادراتی

کیفیت گردو به چه شکل است؟

ما از هر گونی گردو با پوست ۲۵ عدد از نژادهای مختلف نمونه می گیریم تا عیار گردو با پوست را به دست بیاوریم:
در هر ۱۰ عدد گردو باپوست تقریبا به طور میانگین :

۸ عدد مغز خوراکی صبحانه (زرد یا کرم رنگ )
۱ عدد خورشتی
۱ عدد خراب یا پوک
یافت می‌شود.
منظور از خراب مغز گردو خورشتی درجه پایین، گردو پوک و مغز گردو کپک‌زده یا کرم‌خورده است.

از هر کیلو گردو با پوست حدود ۴۶۰ تا ۴۸۰ گرم مغز به دست می‌آید.

نظرات مشتریان

نظری برای این محصول ثبت نشده است